Logo Zrzeszenia Kupców w Szczecinie
22 Wrzesień 2023
Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima
Do Dnia kupca zostały jeszcze 3 miesiące.

ul. H.Wieniawskiego 10
71-144 Szczecin

tel. (0-91) 48-76-708
e-mail: zrzeszeniekupcow@wp.pl