Logo Zrzeszenia Kupców w Szczecinie
05 Marzec 2024
Imieniny: Adriana, Fryderyka, Teofila
Do Dnia kupca zostało jeszcze 9 miesięcy.

Zarząd Zrzeszenia:
Prezes – Józef Pepliński
V-ce Prezes – Jolanta Kaczmarczyk
V-ce Prezes – Elżbieta Sulewska

Członkowie Zarządu:
Bogumiła Polańska,
Mieczysław Mościbroda,
Bogusław Krawczak,
Jerzy Andrzejewski

Honorowa V-ce Prezes Zrzeszenia Kupców w Szczecinie
Anna Żyła
Honorowy członek ZarzĄdu Zrzeszenia Kupców w Szczecinie
Julian Łęcki.

Józef Pepliński

Prezes Zrzeszenia Kupców w Szczecinie. Prowadzi działalność gospodarczą 60 lat. Od 40-tu lat jest prezesem Zrzeszenia Kupców w Szczecinie. 43 lata w organach Naczelnej Rady w Warszawie. Jako V-ce Prezes Naczelnej Rady, członek Zarzadu, członek Prezydium N.R., Przewodniczący Rady Seniorów przy N.R. w Warszawie. Obecnie Honorowy Prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie. Firma prowadzona przez spółkę rodzinną "Moto Sklep" ma wysoką renomę wśród zmotoryzowanych.

Za osiągnięcia Zrzeszenia, takie jak: budowa Podzamcza, Domu Kupca, obiektu Zrzeszenia oraz inne działania J. Pepliński został odznaczony:

 • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
 • Kawalerskim Krzyżem Odrodzenia Polski,
 • Złotym Krzyżem Zasługi,
 • odznaką Zasłużony Pracownik Handlu,
 • Platynowym Laurem,
 • Złotym Laurem,
 • Statuetką Merkurego,
 • Złotą Odznaką Naczelnej Rady,
 • Brylantową Odznaką Naczelnej Rady,
 • Złotą Odznaką Związku Rzemiosła Polskiego,
 • Złota Odznaką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
 • Zlotą Odznaką Harcerstwa Polskiego.

 • Jolanta Kaczmarczyk

  V-ce Prezes Zrzeszenia Kupców w Szczecinie. Prowadzi działalność gospodarczą wspólnie z rodzicami, sklep branży motoryzacyjnej. Firma prowadzona przez Jolantę Kaczmarczyk, S. J. Peplińskich, jest firmą o dużych tradycjach i uznawana wielkim autorytetem pod względem znajomości fachowej jak i kultury obsługi. Jolanta Kaczmarczyk znajduje czas na działalność spoeczną w organach Zrzeszenia Kupców w Szczecinie jak i w organach Naczelnej Rady w Warszawie.

  Prace społeczne:

 • V-ce Prezes Zrzeszenia Kupców w Szczecinie,
 • Członek Zarzadu N.R. W Warszawie,
 • uczestniczy w rozmowach i gremiach dotyczących handlu reprezentując Zrzeszenie Kupców,
 • posiada certyfikat PHARE, w ramach szkolenia przekazując swą wiedzę członkom Zrzeszenia.
 • Jest mocno związana z tradycją handlu rodzinnego.
 • Odznaczenia:

 • Złoty Laur,
 • Złota Odznaka N.R.
 • List od Prezydenta R.P.
 • Szereg dyplomów i gratulacji.

 • Elżbieta Sulewska

  V-ce Prezes Zrzeszenia Kupców w Szczecinie.

  Prowadzi działalność gospodarczą od 1998r. wraz z mężem Antonim Sulewskim w branży przemysłowej, hurtownia, gastronomia, obecnie pośrednictwo na rynku nieruchomości.

  V-ce Prezes E. Sulewska angażuje się w pracach społecznych:

 • jest członkiem Sądu Konsumenckiego,
 • uczestniczy w naradach poza Zrzeszeniem,
 • uczestniczy w szkoleniach,
 • pełniła funkcję w Sądzie Rejonowym z ramienia Zrzeszenia Kupców,
 • na każdym etapie swojej działalności gospodarczej odnosi sukcesy.
 • Odznaczona:

 • Platynowym Laurem,
 • Brylantową Odznaka N.R.
 • Złotą Odznaką N.R.
 • Otrzymała list od Prezydenta R.P.

 • Bogumiła Polańska

  Członek Zarządu Zrzeszenia Kupców w Szczecinie.

  Działalność prowadzi od 45 lat w zakresie gastronomi – firma "Pasztecik Szczeciński". Pasztecik szczeciński jest jedynym produktem wpisanym na listę produktu regionalnego dla naszego miasta Szczecina.

  Firma "Pasztecik" jest dla naszego środowiska kupieckiego wielką satysfakcją. ródłem jej powodzenia jest szeroko pojęta wiedza i troska o konsumenta. Pasztecik szczeciński nie tylko znajduje duże uznanie w Polsce lale jest też bardzo popularny poza granicami naszego kraju np. W Niemczech.

  Kol. B. Polańska pełni funkcje społeczne:

 • jest członkiem Zarządu Zrzeszenia Kupców w Szczecinie,
 • jest delegatem Zrzeszenia.
 • Odznaczenia:

 • Brylantowa Odznaka N.R
 • Złoty Laur,
 • Złota Odznaka N.R.
 • Certyfikat uczciwości "Zadowolony konsument",
 • list gratulacyjny od Prezydenta R.P. / o treści "Zdobycie tego prestiżowego tytułu to powód do wielkiej satysfakcji. świadczy o uznaniu jakim środowisko gospodarcze darzy Panią. Prezydent R.P. Aleksander Kwaśniewski/.

 • Mieczysław Mościbroda

  Prowadzi swą działalność od 1995r. w branży handlowej – sprzedaż tkanin i maszyn do szycia. W 2005r. wybudował pensjonat na 50 miejsc, wyposażony w zaplecze gastronomiczne, dla wczasowiczów oraz kuracjuszy w miejscowości Pobierowo.

  Poza działalnością gospodarczą w swojej firmie Kol. Mieczysław Mościbroda angażuje się także w prace społeczne. Jest:

 • Członkiem Zarządu Zrzeszenia Kupców w Szczecinie,
 • delegatem do Naczelnej Rady w Warszawie,
 • czlonkiem Kapituły Odznak przy N.R. w Warszawie,
 • członkiem Polubownego Sądu Konsumenckiego,
 • zajmuje się działalnością charytatywną m.in. organizuje wakacje dla dzieci ubogich.
 • Odznaczenia:

 • Złota Odznaka N.R. w Warszawie,
 • Brylantowa Odznaka N.R. w Warszawie,
 • Złoty Laur,
 • list gratulacyjny od Prezydenta R.P.

 • Bogusław Krawczak

  Członek Zarządu Zrzeszenie Kupców w Szczecinie.

  Prowadzi działalnośc gospodarczą od 1987r. - Hurtownia Farb i Lakierów. Jest jednym z najbardziej uznawanych kontrahentów tego typu w regionie.

  Prowadzi promocje w telewizji, prasie, bierze udział w targach.

  Otrzymuje wyróżnienia i dyplomy.

  Firma spełnia wszelkie normy europejskie i stosuje się do dyrektyw unijnych.

  Jest sponsorem szkół, klubów sportowych oraz innych organizacji potrzebujących pomocy.

  Praca społeczna:

 • członek Zarządu Zrzeszenia Kupców w Szczecinie,
 • delegat Zrzeszenia,
 • były członek Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia,
 • uczestniczy w różnych szkoleniach.
 • Odznaczenia:

 • Statuetka Merkurego dla Kupca,
 • Brylantowa Odznaka N.R. w Warszawie,
 • Złota Odznaka N.R. w Warszawie.

 • Jerzy Andrzejewski

  Członek Zarządu Zrzeszenia Kupców w Szczecinie.

  Prowadzi działalność gospodarczą od 1989r. - branża spożywczo-rolna, na zasadach tradycji rodzinnej. Placówka uzyskała wielką popularność w dzielnicy, w której jest prowadzona.

  Kol. J. Andrzejewski oprócz pracy zawodowej angażuje się w pracach społecznych na rzecz naszego środowiska. Jest:

 • delegatem Zrzeszenia Kupców w Szczecinie,
 • członiiem Zarządu Zrzeszenia Kupców w Szczecinie,
 • uczestniczy w niesieniu pomocy charytatywnej,
 • uczestniczy w wielu szkoleniach.
 • Za swoje zasługi zostal wyróżniony szeregiem odznaczeń:

 • Statuetką Hermesa,
 • Brylantową Odznaką N.R. w Warszawie,
 • Złotą Odznaką N.R. w Warszawie.

 • Anna Żyła

  Honorowy V-ce Prezes Zrzeszenia Kupców w Szczecinie.

  Anna Żyła, wraz z mężem Stanisławem Żyłą, prowadzili Bar Kaukaski od 1973r. Bar prowadzony był przez działalność specjalności kulinarnej, przyżądzanie potraw odbywało się na tradycyjnej płycie węglowej. W związku z tym zakład zdobył wieli autorytet jako najlepszy zakład gastronomiczny w swoim zakresie specjalizacji. Odwiedzany był nie tylko przez naszych konsumentów lecz był bardzo popularny poza granicami naszego kraju / Niemcy/.

  Poza pracą zawodową Pani Anna Żyła angażowała się w pracach społecznych na rzecz naszego środwiska kupieckiego:

 • pełniła funkcję V-ce Prezesa Zrzeszenia Kupców w Szczecinie, za co została wyróżniona tytułem Honorowego V-ce Prezesa Zrzeszenia Kupców w Szczecinie,
 • była członkiem branży gastronomicznej przy Naczelnej Radzie w Warszawie,
 • była organizatorką i uczestnikiem akcji "O uśmiech dziecka" przy Ośrodku dla Dzieci Niepełnosprawnych w Policach,
 • szkoliła młode kadry na odcinku gastronomii.

 • Julian Łęcki

  Honorowy członek Zarządu Zrzeszenia Kupców w Szczecinie.

  Członek Zrzeszenia Kupców w Szczecinie od 1976r. Działalność prowadził w branży gastronomicznej i w handlu materiałami budowlanymi.

  Działalność:

 • członek Zarządu Zrzeszenia Kupców od 1984r.,
 • uczestnik tworzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Pozdzamcze oraz budowy domu handlowego Kupiec w Szczecinie,
 • członek Komisji Opiniodawczej przy Prezydencie Miasta Szczecina,
 • członek komisji branżowej – gastronomicznej przy Zrzeszeniu Kupców,
 • obecnie bardzo aktywny w pracach Zrzeszenia,
 • uczestniczy w sesjach Rady Miasta Szczecina.
 • Odznaczony:

 • Złotym Krzyżem Zasługi,
 • Srebrnym Krzyżem Zasługi,
 • Brylantową Odznaką N.R. w Warszawie,
 • Złotą Odznaką N.R. w Warszawie.