Logo Zrzeszenia Kupców w Szczecinie
12 Czerwiec 2021
Imieniny: Janiny, Onufrego, Leona
Do Dnia kupca zostało jeszcze 6 miesięcy.

Zarząd Zrzeszenia:
Prezes – Józef Pepliński
V-ce Prezes – Jolanta Kaczmarczyk
V-ce Prezes – Elżbieta Sulewska

Członkowie Zarządu:
Bogumiła Polańska,
Mieczysław Mościbroda,
Bogusław Krawczak,
Jerzy Andrzejewski

Honorowa V-ce Prezes Zrzeszenia Kupców w Szczecinie
Anna Żyła
Honorowy członek ZarzĄdu Zrzeszenia Kupców w Szczecinie
Julian Łęcki.

Józef Pepliński

Prezes Zrzeszenia Kupców w Szczecinie. Prowadzi działalność gospodarczą 60 lat. Od 40-tu lat jest prezesem Zrzeszenia Kupców w Szczecinie. 43 lata w organach Naczelnej Rady w Warszawie. Jako V-ce Prezes Naczelnej Rady, członek Zarzadu, członek Prezydium N.R., Przewodniczący Rady Seniorów przy N.R. w Warszawie. Obecnie Honorowy Prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie. Firma prowadzona przez spółkę rodzinną "Moto Sklep" ma wysoką renomę wśród zmotoryzowanych.

Za osiągnięcia Zrzeszenia, takie jak: budowa Podzamcza, Domu Kupca, obiektu Zrzeszenia oraz inne działania J. Pepliński został odznaczony:

 • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
 • Kawalerskim Krzyżem Odrodzenia Polski,
 • Złotym Krzyżem Zasługi,
 • odznaką Zasłużony Pracownik Handlu,
 • Platynowym Laurem,
 • Złotym Laurem,
 • Statuetką Merkurego,
 • Złotą Odznaką Naczelnej Rady,
 • Brylantową Odznaką Naczelnej Rady,
 • Złotą Odznaką Związku Rzemiosła Polskiego,
 • Złota Odznaką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
 • Zlotą Odznaką Harcerstwa Polskiego.

 • Jolanta Kaczmarczyk

  V-ce Prezes Zrzeszenia Kupców w Szczecinie. Prowadzi działalność gospodarczą wspólnie z rodzicami, sklep branży motoryzacyjnej. Firma prowadzona przez Jolantę Kaczmarczyk, S. J. Peplińskich, jest firmą o dużych tradycjach i uznawana wielkim autorytetem pod względem znajomości fachowej jak i kultury obsługi. Jolanta Kaczmarczyk znajduje czas na działalność spoeczną w organach Zrzeszenia Kupców w Szczecinie jak i w organach Naczelnej Rady w Warszawie.

  Prace społeczne:

 • V-ce Prezes Zrzeszenia Kupców w Szczecinie,
 • Członek Zarzadu N.R. W Warszawie,
 • uczestniczy w rozmowach i gremiach dotyczących handlu reprezentując Zrzeszenie Kupców,
 • posiada certyfikat PHARE, w ramach szkolenia przekazując swą wiedzę członkom Zrzeszenia.
 • Jest mocno związana z tradycją handlu rodzinnego.
 • Odznaczenia:

 • Złoty Laur,
 • Złota Odznaka N.R.
 • List od Prezydenta R.P.
 • Szereg dyplomów i gratulacji.

 • Elżbieta Sulewska

  V-ce Prezes Zrzeszenia Kupców w Szczecinie.

  Prowadzi działalność gospodarczą od 1998r. wraz z mężem Antonim Sulewskim w branży przemysłowej, hurtownia, gastronomia, obecnie pośrednictwo na rynku nieruchomości.

  V-ce Prezes E. Sulewska angażuje się w pracach społecznych:

 • jest członkiem Sądu Konsumenckiego,
 • uczestniczy w naradach poza Zrzeszeniem,
 • uczestniczy w szkoleniach,
 • pełniła funkcję w Sądzie Rejonowym z ramienia Zrzeszenia Kupców,
 • na każdym etapie swojej działalności gospodarczej odnosi sukcesy.
 • Odznaczona:

 • Platynowym Laurem,
 • Brylantową Odznaka N.R.
 • Złotą Odznaką N.R.
 • Otrzymała list od Prezydenta R.P.

 • Bogumiła Polańska

  Członek Zarządu Zrzeszenia Kupców w Szczecinie.

  Działalność prowadzi od 45 lat w zakresie gastronomi – firma "Pasztecik Szczeciński". Pasztecik szczeciński jest jedynym produktem wpisanym na listę produktu regionalnego dla naszego miasta Szczecina.

  Firma "Pasztecik" jest dla naszego środowiska kupieckiego wielką satysfakcją. Źródłem jej powodzenia jest szeroko pojęta wiedza i troska o konsumenta. Pasztecik szczeciński nie tylko znajduje duże uznanie w Polsce lale jest też bardzo popularny poza granicami naszego kraju np. W Niemczech.

  Kol. B. Polańska pełni funkcje społeczne:

 • jest członkiem Zarządu Zrzeszenia Kupców w Szczecinie,
 • jest delegatem Zrzeszenia.
 • Odznaczenia:

 • Brylantowa Odznaka N.R
 • Złoty Laur,
 • Złota Odznaka N.R.
 • Certyfikat uczciwości "Zadowolony konsument",
 • list gratulacyjny od Prezydenta R.P. / o treści "Zdobycie tego prestiżowego tytułu to powód do wielkiej satysfakcji. świadczy o uznaniu jakim środowisko gospodarcze darzy Panią. Prezydent R.P. Aleksander Kwaśniewski/.

 • Mieczysław Mościbroda

  Prowadzi swą działalność od 1995r. w branży handlowej – sprzedaż tkanin i maszyn do szycia. W 2005r. wybudował pensjonat na 50 miejsc, wyposażony w zaplecze gastronomiczne, dla wczasowiczów oraz kuracjuszy w miejscowości Pobierowo.

  Poza działalnością gospodarczą w swojej firmie Kol. Mieczysław Mościbroda angażuje się także w prace społeczne. Jest:

 • Członkiem Zarządu Zrzeszenia Kupców w Szczecinie,
 • delegatem do Naczelnej Rady w Warszawie,
 • czlonkiem Kapituły Odznak przy N.R. w Warszawie,
 • członkiem Polubownego Sądu Konsumenckiego,
 • zajmuje się działalnością charytatywną m.in. organizuje wakacje dla dzieci ubogich.
 • Odznaczenia:

 • Złota Odznaka N.R. w Warszawie,
 • Brylantowa Odznaka N.R. w Warszawie,
 • Złoty Laur,
 • list gratulacyjny od Prezydenta R.P.

 • Bogusław Krawczak

  Członek Zarządu Zrzeszenie Kupców w Szczecinie.

  Prowadzi działalnośc gospodarczą od 1987r. - Hurtownia Farb i Lakierów. Jest jednym z najbardziej uznawanych kontrahentów tego typu w regionie.

  Prowadzi promocje w telewizji, prasie, bierze udział w targach.

  Otrzymuje wyróżnienia i dyplomy.

  Firma spełnia wszelkie normy europejskie i stosuje się do dyrektyw unijnych.

  Jest sponsorem szkół, klubów sportowych oraz innych organizacji potrzebujących pomocy.

  Praca społeczna:

 • członek Zarządu Zrzeszenia Kupców w Szczecinie,
 • delegat Zrzeszenia,
 • były członek Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia,
 • uczestniczy w różnych szkoleniach.
 • Odznaczenia:

 • Statuetka Merkurego dla Kupca,
 • Brylantowa Odznaka N.R. w Warszawie,
 • Złota Odznaka N.R. w Warszawie.

 • Jerzy Andrzejewski

  Członek Zarządu Zrzeszenia Kupców w Szczecinie.

  Prowadzi działalność gospodarczą od 1989r. - branża spożywczo-rolna, na zasadach tradycji rodzinnej. Placówka uzyskała wielką popularność w dzielnicy, w której jest prowadzona.

  Kol. J. Andrzejewski oprócz pracy zawodowej angażuje się w pracach społecznych na rzecz naszego środowiska. Jest:

 • delegatem Zrzeszenia Kupców w Szczecinie,
 • członiiem Zarządu Zrzeszenia Kupców w Szczecinie,
 • uczestniczy w niesieniu pomocy charytatywnej,
 • uczestniczy w wielu szkoleniach.
 • Za swoje zasługi zostal wyróżniony szeregiem odznaczeń:

 • Statuetką Hermesa,
 • Brylantową Odznaką N.R. w Warszawie,
 • Złotą Odznaką N.R. w Warszawie.

 • Anna Żyła

  Honorowy V-ce Prezes Zrzeszenia Kupców w Szczecinie.

  Anna Żyła, wraz z mężem Stanisławem Żyłą, prowadzili Bar Kaukaski od 1973r. Bar prowadzony był przez działalność specjalności kulinarnej, przyżądzanie potraw odbywało się na tradycyjnej płycie węglowej. W związku z tym zakład zdobył wieli autorytet jako najlepszy zakład gastronomiczny w swoim zakresie specjalizacji. Odwiedzany był nie tylko przez naszych konsumentów lecz był bardzo popularny poza granicami naszego kraju / Niemcy/.

  Poza pracą zawodową Pani Anna Żyła angażowała się w pracach społecznych na rzecz naszego środwiska kupieckiego:

 • pełniła funkcję V-ce Prezesa Zrzeszenia Kupców w Szczecinie, za co została wyróżniona tytułem Honorowego V-ce Prezesa Zrzeszenia Kupców w Szczecinie,
 • była członkiem branży gastronomicznej przy Naczelnej Radzie w Warszawie,
 • była organizatorką i uczestnikiem akcji "O uśmiech dziecka" przy Ośrodku dla Dzieci Niepełnosprawnych w Policach,
 • szkoliła młode kadry na odcinku gastronomii.

 • Julian Łęcki

  Honorowy członek Zarządu Zrzeszenia Kupców w Szczecinie.

  Członek Zrzeszenia Kupców w Szczecinie od 1976r. Działalność prowadził w branży gastronomicznej i w handlu materiałami budowlanymi.

  Działalność:

 • członek Zarządu Zrzeszenia Kupców od 1984r.,
 • uczestnik tworzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Pozdzamcze oraz budowy domu handlowego Kupiec w Szczecinie,
 • członek Komisji Opiniodawczej przy Prezydencie Miasta Szczecina,
 • członek komisji branżowej – gastronomicznej przy Zrzeszeniu Kupców,
 • obecnie bardzo aktywny w pracach Zrzeszenia,
 • uczestniczy w sesjach Rady Miasta Szczecina.
 • Odznaczony:

 • Złotym Krzyżem Zasługi,
 • Srebrnym Krzyżem Zasługi,
 • Brylantową Odznaką N.R. w Warszawie,
 • Złotą Odznaką N.R. w Warszawie.