Logo Zrzeszenia Kupców w Szczecinie
05 Marzec 2024
Imieniny: Adriana, Fryderyka, Teofila
Do Dnia kupca zostało jeszcze 9 miesięcy.Elżbieta Sankiewicz-Purwińska – Przewodnicząca

Antoni Sulewski – członek
Stanisław Żyła – członek
Iwona Horosz – członek
Jarosław Stawiarz – członek

Elżbieta Sankiewicz-Purwińska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia Kupców od dwóch kadencji.

Działalność gospodarczą prowadzi od 2002r. W branży handlowej. Firma prowadzona jest wzorowo, na wysokim poziomie estetycznym i w wysokiej kulturze obsługi.

Oprócz pracy zawodowej i przewodniczenia Komisji Rewizyjnej jest także delegatem Zrzeszenia Kupców.

Odznaczenia:

 • Srebrna Odznaka N.R. w Warszawie,
 • Złota Odznaka N.R. w Warszawie.

 • Antoni Sulewski

  Członek Komisji Rewizyjnej Zrzeszenie Kupców w Szczecinie.

  Prowadzi działalnosć gospodarczą od 1998r. Wraz z żoną, Elżbietą Sulewską. Obecnie prowadzi transport osobowy. Obok zasiadania w Komisji Rewizyjnej Antoni Sulewski, z ramienia Zrzeszenia uczestniczy jako członek składu Sadu Konsumenckiego.


  Stanisław Żyła

  Członej Komisji Rewizyjnej.

  Stanisław Zyła, wraz z małzonką Anną Żyłą prowadził działalność gospodarczą, gastronomię, "Bar Kaukaski". Obecnie to oddany społecznik w ramach działalności Zrzeszenia. Jako członek Komisji Rewizyjnej wykazuje wielką aktywność w jej pracach.

  Odznaczenia:

 • Złota Odznaka Naczelnej Rady w Warszawie.

 • Iwona Horosz

  Członek Komisji Rewizyjnej.

  Prowadzi działalność wraz z mężem od 1998r. - Fabryka Okien i Drzwi "AGAT +". Zatrudnia osoby niepełnosprawne. Oprócz produkcji podstawowej firma prowadzi około 28 innych usług.

  Poza pracą zawodową I. Horosz znajduje czas na pracę społeczną:

 • prowadzi szkolenia z dziedziny BHP. Kodeksu pracy, organizacji pracy.
 • jest delegatem Zrzeszenia Kupców w Szczecinie,
 • członkiem Zarzadu Naczelnej Rady Zrzeszenia Handlu i Usług w Warszawie.
 • Odznaczenia:

 • Złoty Laur,
 • List gratulacyjny od Prezydenta R.P. O treści "Zdobycie tego prestiżowego tytułu to powód do wielkiej satysfakcji. świadczy o uznaniu jakim środowisko gospodarcze darzy Panią".

 • Jarosław Stawiarz

  Członek Komisji Rewizyjnej.

  Jarosław Stawiarz jest długoletnim członkiem Zrzeszenia Kupców w Szczecinie. Działalność gospodarczą w branży spożywczo-rolnej prowadzi od 1959r. , najpierw wspólnie ze swą matką, Seweryną Stawiarz, natomiast od 1980r. Do chwili obecnej samodzielnie.

 • Placówka J. Stawiarza uzyskała wielką popularność w dzielnicy, w której jest prowadzona. Poza pracą zawodową J. Stawiarz angażuje się społecznie. Pełni funkcje:
 • delegat Zrzeszenia Kupców,
 • dwie kadencje członek Zarządu Zrzeszenia Kupców w Szczecinie,
 • obecnie czlonek Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia,
 • uczestniczy w różnych szkoleniach,
 • uczestniczy w niesieniu pomocy charytatywnej.
 • Odznaczenia:

 • Brązowa odznaka N.R w Warszawie,
 • Srebrna Odznaka N.R. w Warszawie,
 • Złota Odznaka N.R. w Warszawie.