Logo Zrzeszenia Kupców w Szczecinie
25 Styczeń 2021
Imieniny: Pawła, Miłosza, Elwiry
Do Dnia kupca zostało jeszcze 11 miesięcy.

Wyzwolenie Szczecina nastąpiło 26 kwietnia 1945r. Od pierwszych dni zaczęła tu masowo napływać ludność polska.

29 kwietnia przybywa do Szczecina pełnomocnik rządu polskiego inż. Piotr Zaręba jako komisaryczny prezydent miasta.

W tym czasie kupcy, rzemieślnicy, gastronomicy tworzą jego gospodarczą infrastrukturę. Najpierw polskie życie w polskim Szczecinie rozpoczęło się od śródmieścia / ulice Piastów, Jagiellońska, Wojska Polskiego, Bolesława Krzywoustego/. Dopiero od lipca w polskie posiadanie radziecki komendant wojenny przekazał kolejne dzielnice miasta.

20 lipca 1945r. odbyło się zebranie kupców dla omówienia potrzeby utworzenia związku reprezentującego ich interesy. Otwierający zebranie stwierdza: "Nie po bryłę złota tu przyjechaliśmy ale żeby ciężko dla naszej Rzeczpospolitej pracować".

W 1945r. Minister Aprowizacji i Handlu Jerzy Sztachelski zatwierdza Statut Zrzeszenia. Pierwszym Prezesem zostaje wybrany Stanisław Cecerko.

15 czerwca 1947r. w Kościele Garnizonowym odbywa się poświęcenie sztandaru Zrzeszenia Kupców w Szczecinie. Mszę celebrował Biskup Edmund Nowicki, Nuncjusz Apostolski.

Na koniec roku 1946 w województwie zachodniopomorskim było zarejestrowane 6500 przedsiębiorstw handlowych. Działało 4400 sklepów. Najliczniej reprezentowana była branża spożywczo-rolna i gastronomia – 920 oraz 20 innych sekcji branżowych.

W latach 1948-1951r. trwa "bitwa o handel". Wchodzi w życie dekret o czynszach lokalowych. Pomiary Okręgowej Komisji Podatkowej działają skutecznie. Na koniec roku 1951 liczba członków z 6500 placówek zmniejszyła się do poziomu 1773. Likwidacji uległy wszystkie większe i średnie przedsiębiorstwa handlu detalicznego.

Mimo tych trudności organizacja trwa do dziś spełniając rolę obrońcy interesów kupiectwa polskiego.

Dziś działamy na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989r. O samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych / Dz. U. Nr 35, poz. 194/.

Zrzeszenie jest wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej od 29.11.2001r. pod numerem 0000061836.