Logo Zrzeszenia Kupców w Szczecinie
05 Marzec 2024
Imieniny: Adriana, Fryderyka, Teofila
Do Dnia kupca zostało jeszcze 9 miesięcy.

Wyzwolenie Szczecina nastąpiło 26 kwietnia 1945r. Od pierwszych dni zaczęła tu masowo napływać ludność polska.

29 kwietnia przybywa do Szczecina pełnomocnik rządu polskiego inż. Piotr Zaręba jako komisaryczny prezydent miasta.

W tym czasie kupcy, rzemieślnicy, gastronomicy tworzą jego gospodarczą infrastrukturę. Najpierw polskie życie w polskim Szczecinie rozpoczęło się od śródmieścia / ulice Piastów, Jagiellońska, Wojska Polskiego, Bolesława Krzywoustego/. Dopiero od lipca w polskie posiadanie radziecki komendant wojenny przekazał kolejne dzielnice miasta.

20 lipca 1945r. odbyło się zebranie kupców dla omówienia potrzeby utworzenia związku reprezentującego ich interesy. Otwierający zebranie stwierdza: "Nie po bryłę złota tu przyjechaliśmy ale żeby ciężko dla naszej Rzeczpospolitej pracować".

W 1945r. Minister Aprowizacji i Handlu Jerzy Sztachelski zatwierdza Statut Zrzeszenia. Pierwszym Prezesem zostaje wybrany Stanisław Cecerko.

15 czerwca 1947r. w Kościele Garnizonowym odbywa się poświęcenie sztandaru Zrzeszenia Kupców w Szczecinie. Mszę celebrował Biskup Edmund Nowicki, Nuncjusz Apostolski.

Na koniec roku 1946 w województwie zachodniopomorskim było zarejestrowane 6500 przedsiębiorstw handlowych. Działało 4400 sklepów. Najliczniej reprezentowana była branża spożywczo-rolna i gastronomia – 920 oraz 20 innych sekcji branżowych.

W latach 1948-1951r. trwa "bitwa o handel". Wchodzi w życie dekret o czynszach lokalowych. Pomiary Okręgowej Komisji Podatkowej działają skutecznie. Na koniec roku 1951 liczba członków z 6500 placówek zmniejszyła się do poziomu 1773. Likwidacji uległy wszystkie większe i średnie przedsiębiorstwa handlu detalicznego.

Mimo tych trudności organizacja trwa do dziś spełniając rolę obrońcy interesów kupiectwa polskiego.

Dziś działamy na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989r. O samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych / Dz. U. Nr 35, poz. 194/.

Zrzeszenie jest wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej od 29.11.2001r. pod numerem 0000061836.